Det er lenge vært jobbet med hva som skal skje videre med bybrua. 25. september 2018 var bybrua oppe til politisk behandling i bystyret. Da vedtok politikerne å rive bybrua og erstatte den med en ny bru.

Bybrua i Drammen sto ferdig til bruk i 1936. Den var dimensjonert til å leve i 50 år, men den har nå stått i 82 år. Bybrua har skader og er i ferd med å gå ut på dato.

Det er stort omfang av armeringskorrosjon og betongskader på undersiden av brudekke, bjelker og pilarer. De siste årene har oppsprekking og forvitring av fundamenter økt.

Nå har politikerne bestemt seg. I bystyret i slutten av september vedtok politikerne å rive brua, og erstatte den med en ny. 

Bilde av hvordan den nye bybrua kan bli seende ut
BILDE: Videre arbeid med Bybrua tar utgangspunkt i konsept for Bybrua utarbeidet av team 2 i parallelloppdraget som ble gjennomført våren 2018.

Fire strategier

Bane NORs planlagte oppgradering av Drammen stasjon gjør at deler av bybrua uansett må byttes ut. Dette arbeidet skal ut på anbud i løpet av året og etter planen være ferdig i 2024. I forbindelse med Bane NORs planer vurderte kommunen fire ulike strategier for bybruas fremtid:

 • Utførelse av nødvendig vedlikehold.
 • Nødvendig vedlikehold og breddeutvidelse av fortau.
 • Utskifting av overbygging og nødvendig vedlikehold av fundamenter
 • Eller to varianter av utskifting av hele brua. 

Rådmannen satt i gang en prosess for å vurdere ny bybru etter at politikerne ga grønt lys til å starte forberedelser til parallelloppdrag som belyser ny bruløsning nærmere.

Tre ulike team jobbet fram hver sine konsepter til to bruer; en bybru mellom torgene på Bragernes og Strømsø og en gang- og sykkelbru som kan ligge i området mellom bybrua og Holmenbrua.

Parallelloppdraget var et illustrert beslutningsgrunnlag som bidrag til politisk vedtak av konseptvalg denne høsten. I formannskapet 12. juni 2018 fikk politikerne en orientering, og i bystyret 28. september ble det altså avgjort at det vil bli ny bybru.

Videre arbeid med Bybrua tar utgangspunkt i konsept for Bybrua utarbeidet av team 2 i parallelloppdraget som ble gjennomført våren 2018.

Utredes videre

Rådmannen bes så snart som mulig legge fram en egen sak om tilbud for gående/syklende i anleggsperioden med ulike alternativer: 

 • Dagens bruer benyttes (Ypsilon, Strømsø/Holmenbru)
 • Ferge som en midlertidig eller varig løsning for gående og syklende i anleggsperioden
 • Alternativ med «rundbusser» for følgende rute: Strømsø Torg – Holmenbrua – Bragernes Torg – Øvre Sund bru
 • Alternativ med shuttlebuss Strømsø Torg – Bragernes Torg og vice versa
 • Det tas snarest kontakt med Brakar for vurderinger hvordan dette kan løses på en best mulig økonomisk og forsvarlig måte
 • Andre alternative radikale og innovative løsninger vurderes fortløpende

 

Fakta om dagens bybru:

 • Ble ferdigstilt i 1936 
 • Brua er en bjelkebru av jernbetong lagt på betongpilarer
 • Levetid av bybrua ble dimensjonert til 50 år
 • Totallengde er 254 meter
 • Bredde 15.3 meter
 • Brua har sin største frie høyde på 6-7 m over vannet.