For å håndtere lokalt overvann skal det etableres Regnbed på deler av uteområdet tilhørende Kjøsterud skole.

Det er kun få Regnbed som har blitt etablert i Norge de siste årene, og dette blir det første i regi Drammen kommune. Regnbed er et nedsenket plantefelt som fungerer som en infiltrasjonssone for overvann. Hovedfunksjonen er å fordrøye overvannet, slik at ledningsnettet under bakken avlastes under perioder med mye regn.

I denne forbindelse blir også kommunalt ledningsnett opogradert. Ny overvannsledning etableres ved styrt boring, slik at minimalt av eksisterende overflate berøres.

Anleggsstart: 01/2017.
Anleggsslutt: 07/2017.

Prosjektleder: (907 69 353)
Byggeleder:   (907 26 124)