Kommunens vann- og avløpsnett skiftes ut i området Bråtan.

Arbeidet går ut på å sørge for utskifting av dårlige vann- og avløpsledninger, separere kloakk- og overvann, og skifte ut dårlige stikkledninger. Overflate reetableres hvor berørt.

Det blir noe gravearbeider i området under prosjekttiden. Det vil utføres styrt boring på deler av strekket.

Anleggsstart: ??/2019
Anleggsslutt: ??/2020 

Prosjektleder: (948 81 175)
Byggeleder: (950 27 625)