Noe må gjøres med bybrua. Nå jobbes det med hva som skal skje videre. 12. juni ble politikerne orientert om et mulig konseptvalg. 25. september 2018 skal saken opp til politisk behandling.

Bybrua i Drammen sto ferdig til bruk i 1936. Den var dimensjonert til å leve i 50 år, men den har nå stått i 82 år. Bybrua har en del skader og er i ferd med å gå ut på dato.

 

Det er stort omfang av armeringskorrosjon og betongskader på undersiden av brudekke, bjelker og pilarer. De siste årene har oppsprekking og forvitring av fundamenter økt.

Bane NORs planlagte oppgradering av Drammen stasjon gjør at deler av bybrua uansett må byttes ut. Dette arbeidet skal ut på anbud i løpet av året og etter planen være ferdig i 2024. I forbindelse med Bane NORs planer vurderer kommunen fire ulike strategier for bybruas fremtid:

  • Utførelse av nødvendig vedlikehold.
  • Nødvendig vedlikehold og breddeutvidelse av fortau.
  • Utskifting av overbygging og nødvendig vedlikehold av fundamenter
  • Eller to varianter av utskifting av hele brua. 

Rådmannen har satt i gang en prosess for å vurdere ny bybru etter at politikerne ga grønt lys til å starte forberedelser til parallelloppdrag som belyser ny bruløsning nærmere.

Tirsdag 13. februar var det oppstartsamling for tre ulike team som skal jobbe fram hver sine konsepter til to bruer; en bybru mellom torgene på Bragernes og Strømsø og en gang- og sykkelbru som kan ligge i området mellom bybrua og Holmenbrua.

Parallelloppdraget skal være et illustrert beslutningsgrunnlag som bidrag til politisk vedtak av konseptvalg til høsten. I formannskapet 12. juni 2018 fikk politikerne en orientering.

Fakta om dagens bybru:

  • Ble ferdigstilt i 1936 
  • Brua er en bjelkebru av jernbetong lagt på betongpilarer
  • Levetid av bybrua ble dimensjonert til 50 år
  • Totallengde er 254 meter
  • Bredde 15.3 meter
  • Brua har sin største frie høyde på 6-7 m over vannet.