Nedre Bragernes torg omgjøres til et mer funksjonelt og estetisk torg.

Ombygging av kollektivknutepunktet på Bragernes torg er delt inni to delprosjekter.

  1. Øvre Strandgate.
  2. Nedre Bragernes Torg, Øvre Storgate og St. Olavs gate.

Den første etappen, som sto ferdig i juni 2017, gjelder opprustingen av Øvre Strandgate til en bryggepromenade. Sigurd Christiansens promenade er blitt forlenget mot Bybrua. Andre etappe av prosjektet går ut på å oppgradere kollektivknutepunktet rundt Bragernes Torg, ombygge nedre Bragernes Torg og deler av Øvre Storgate og St. Olavs gate.

VIDEO: Planlagt fremdrift.

Prosjektet er i samarbeid med Buskerudbyen.