Nedre Bragernes torg opprustes.

Kollektivtrafikken i Drammen sentrum oppgraderes. Ombygging av kollektivknutepunktet er delt inn i to delprosjekter:

  1. Øvre Strandgate 
  2. Nedre Bragernes Torg, Øvre Storgate og St. Olavs gate

Prosjektleder: (907 69 353)

Prosjektet er i samarbeid med Buskerudbyen.