Etappe 1 av prosjektet med å oppgradere kollektivknutepunktet rundt Bragernes torg, er opprusting av Øvre Strandgate til en Bryggepromenade.

Arbeidet går ut på å forlenge Sigurd Christiansens promenade mot Bybrua. Det blir nye bussholdeplasser og fortau med gatevarme. Brygga vil fungere som ny gang- og sykkelforbindelse til undergangen av Bybrua. Det blir også uttak for vann og strøm til båter.

Anleggsstart: 06/2016.
Anleggsslutt: 06/2017.

Prosjektleder: (907 69 353)
Byggeleder: (905 39 608)