Skapertjern er et nydelig vann som ligger ved Kjekstadmarka i Lier. Demningene ved tjernet skal rehabiliteres i 2019.

NVE har strenge krav til damsikkerhet, som fører til utbedringer av demninger. Solbervann, Nerdammen og Mellomdammen har nettopp blitt restaurert til å oppfylle kravene til sikkerhet for alle. Neste blir Skapertjern.

Skapertjen ligger mellom Lier og Røyken, og eies av Drammen kommune. Vannet har 3 dammurer på henholdsvis 4m (40m lang) og 3m (36m lang), samt en sperredammur (oppbydg voll) mot Sørumlia.

Tjernet må nødvenigvis tappes ned, slik at arbeidene på muren kan utføres. Det vil også i byggeperioden være nødvendig med anleggstransport til og fra murene. Kreps- og fiskebestanden ivaretas med store vanngroper /kulper. Anleggsområdet avsperres, men en midlertidig sti etableres for vandrende.

Prosjektleder:  (909 90 031)