"Intimsone" er 3.byggetrinn i prosjektet med å revitalisere Drammen Park er ferdig i 2019. Den er bygget som en Aktivitetspark for eldre.

Nye trær og blomster,  rom for aktiviteter som Boccia og sjakk. Det etableres ny gangvei og en mini-bru for rekreasjon. Benker rundt Paviljongen. Mini-labyrint med blomster inni.

Prosjektleder:  (909 90 031)
Byggeleder: (94 11 40 14)