Den Intime sonen er 3.byggetrinn i prosjektet med å revitalisere Drammen Park. Den skal bygges som en Aktivitetspark for eldre.

Prosjektet med å revitalisere Drammen Park skal være inkluderende for alle. Denne gangen er det eldre som skal få hovedfokus i etableringen av nytt område.

Det blir nye trær og blomster. Samtidig skal det bli rom for aktiviteter som Boccia og sjakk. Det etableres ny gangvei og en mini-bru for rekreasjon. Benker plasseres rundt Paviljongen.

Det bygges både gang- og sykkelvei, samt murer som samler opp høydeforskjeller, også med små trapper.

Anleggsstart: 02/2019
Anleggsslutt: 06/2019 

Prosjektleder:  (909 90 031)
Byggeleder: (94 11 40 14)