Den aktive sonen er 2.byggetrinn i prosjektet med å revitalisere Drammen Park.

Denne sonen gir tilbud for større barn; som skating, sykling, løping og treningsapparater.

Prosjektet er ferdig utført i 2016.