Det skal planlegges ny Bybro som knytter Bragernes og Strømsø.

Prosjektet er under planlegging, og det samareides med planer for jernbanen.

Her er info om prosjektet til Bane NOR: Vestfoldbanen

og info om den eksisterende Bybrua: Drammen Bybru