Grev Wedels plass oppgraderes.

Grev Wedels plass oppgraderes med granittdekker og grøntområder. Det bygges også et amfi i granitt, og prosjektet har både plantebed og regnbed. 

Deler av Nedre Storgate og Gjetergate skal få ny overflate. Ole Steens gate og Erik Børresen gate skal istandsettes til midtlinja i berørt del. Kommunens vann- og avløpsnett skiftes samtidig. Området etableres med ny belysning og gatevarme.

Anleggsstart: 04/2019
Anleggsslutt: 11/2019 

Prosjektleder:  (907 69 353)
Byggeleder: (901 93 167)