Kommunens vann- og avløpsnett skiftes ut i området Hans Hansens vei, Hotvetveien, Haukeliveien og Sokkaveien.

Arbeidet går ut på å sørge for utskifting av dårlige vann- og avløpsledninger, separere kloakk- og overvann, samt skifte ut dårlige stikkledninger. Overflate reetableres.

Det har vært større utfordringer underveis i prosjektet enn forventet. Arbeidet skal være ferdig før jul 2019.

Anleggsstart: 2018
Anleggsslutt: 2019

Prosjektleder:  (909 90 031)
Byggeleder: (468 38 877)