Kommunens vann- og avløpsnett skiftes ut i området Hans Hansens vei, Hotvetveien, Haukeliveien og Sokkaveien.

Arbeidet går ut på å sørge for utskifting av dårlige vann- og avløpsledninger, separere kloakk- og overvann, samt skifte ut dårlige stikkledninger. Overflate reetableres.

Anleggsstart: ??/2017
Anleggsslutt: ??/2018

Prosjektleder: (906 78 833)
Byggeleder: Svein Erik Kjeksrud (468 38 877)