Kommunens vann- og avløpsnett skiftes ut i området Hans Hansens vei, Hotvetveien, Haukeliveien og Sokkaveien.

Arbeidet går ut på å sørge for utskifting av dårlige vann- og avløpsledninger, separere kloakk- og overvann, samt skifte ut dårlige stikkledninger. Overflate reetableres.

Anleggsstart: Høst/2017
Anleggsslutt: 12/2018

Prosjektleder:  (909 90 031)
Byggeleder: (468 38 877)