Kommunens vann- og avløpsnett skiftes ut i området Krinsilen og Kleivene.

Arbeidet går ut på å sørge for utskifting av dårlige vann- og avløpsledninger, separere kloakk- og overvann, samt skifte ut dårlige stikkledninger. Overflate reetableres.

Anleggsstart: 09/2016.
Anleggsslutt: 08/2017.

Prosjektleder: (906 78 833)
Byggeleder: (908 08 146)