Kommunens vann- og avløpsnett skiftes ut på Åskollen. 4.etappe er området Langeløkka, Solumveien, Rabbenveien og Eikelia.

Arbeidet går ut på å sørge for utskifting av dårlige vann- og avløpsledninger, separere kloakk- og overvann, samt skifte ut dårlige stikkledninger. Overflate reetableres.

Grunnforhold gjør at gravearbeidene tar noe lengre tid enn prosjektert. Det vil bli hel vei før vinteren, mens siste lag asfalt legges så snart som mulig etter vinteren.

  • Anleggsstart: 02/2019
  • Anleggsslutt: 04/2020.

Prosjektleder: (902 08 594) 
Byggeleder: (950 27 625)