Prosjektets del1 er utført, hvor prosjektering av videre arbeider er i gang.

Arbeidet går ut på å sørge for utskifting av dårlige vann- og avløpsledninger. Det blir styrt boring på deler av strekningen for vann- og overvannsledniger. Overflate reetableres, med nytt fortau.

Anleggsstart: 04/2017
Anleggsslutt: 08/2017

Prosjektleder: (94 88 11 75)
Byggeleder:  (468 38 877)