Prosjektets første utføringsfase ferdig i 2017.

Arbeidet går ut på å sørge for utskifting av dårlige vann- og avløpsledninger. Det blir styrt boring på deler av strekningen for vann- og overvannsledniger. Overflate reetableres, med nytt fortau.

Anleggsstart: 04/2017
Anleggsslutt: 08/2018

Prosjektleder: (94 88 11 75)
Byggeleder:  (468 38 877)