Et samarbeidsprosjekt mellom Vegvesenet og Drammen kommune.

Arbeidet går ut på å opgradere fv.31 Hans Tordsens gate / Nordbyveien. 

Statens vegvesen skal utbedre vei og fortau, og lage grøftekanter. Enkelte skråninger og støttemurer stabiliseres langs veien. Drammen kommune legger nye vann- og avløpsledninger, samt ny belysning. Ledninger i luftstrekk skal ned i kabelanlegg.

Anleggsstart: 05/2017
Anleggsslutt: 2019

Prosjektleder: (902 08 594)
Byggeleder:  (948 33 667)

Se oppdatering fra Vegvesenet her.