Kommunens vann- og avløpsnett skiftes ut i området rundt Smithestrømsveien.

Arbeidet går ut på å sørge for utskifting av dårlige vann- og avløpsledninger, separere kloakk- og overvann, og skifte ut dårlige stikkledninger. Overflate reetableres.

Det blir gravearbeider i området under prosjekttiden. Det vil utføres styrt boring på lengre deler av strekket.

  • Anleggsstart: 08/2017 
  • Anleggsslutt: 12/2017

Prosjektleder: (907 69 353)
Byggeleder: (905 39 608)