Spiralen utbedres. Det er selve Portalen, og spiralveien opp i tunnel, som skal bli inviterende nå i første omgang.

Arbeidet går ut på å utbedre tunnelen opp til Spiralen. Det skal bli bedre lys, bedre sikring, bedre signalforhold, ventilasjon og nytt dekke.

I dette prosjektet vil det ikke bli gjort store endringer oppe på Spiralen, annet enn etablering av tekniske rom. Prosjektet "Destinasjon Spiraltoppen" er dog under planlegging, hvor folket har blitt invitert med i en medvirkningsprosess. Se video her.

Fra juni til september 2019 vil det foregå en del forberedende arbeider. Det blir bergrensing og sikring av Portalområdet, som er tunnelinngangen. Det lille huset på venstre side av veien rives, og det blir nytt teknisk rom her.

Betalingsautomatet flyttet

Betalingsautomaten ved inngangen til Spiralen er nå blitt flyttet opp til toalettanlegget på Spiraltoppen. Grunnen til dette er at kommunen skal utføre sikringsarbeid rundt inngangsporten.

Tunellen vi likevel være stengt korte perioder på cirka 10 minutter i tunellens åpningstid. Grunnen til dette bortkjøring av steinmasser. Ellers blir arbeidene gjort nattestid når tunnelen likevel er stengt.

Barnehagen flyttes

Frem til årsskiftet blir det nattejobbing i tunnelen. Barnehagen blir samtidig midlertidig flyttet til Sturlahuset. Det settes opp ekstra brakker/lavo, slik at barnehagen kan drives her i perioden januar-juli 2020.

Tunnelen stenges helt i 2020

Tunnelen stenges fra januar 2020. Dette til arbeidene inne i tunnelen er ferdig. Stipulert stengetid er 4-6 måneder. 

Fra september 2019, og ut året, må det påberegnes en ventetid ved kjøring inn i tunnelen. (ca.10 min.)

Anleggsstart: 06/2019
Anleggsslutt: 07/2020 

Prosjektleder: ()
Byggeleder: Olog Big (WSP) og Thomas Holst (WSP)