Kommunens vann- og avløpsnett skiftes ut i Tord Pedersens gate.

Arbeidet går ut på å sørge for utskifting av dårlige vann- og avløpsledninger, separere kloakk- og overvann, samt skifte ut dårlige stikkledninger. Overflate reetableres.

  • Anleggsstart: 01/2018
  • Anleggsslutt: 08/2018

Prosjektleder: (902 08 594) 
Byggeleder: (918 47 159)