Kommunens vann- og avløpsnett skiftes ut i området Ospelia, Elgveien, samt Oscar Kiærsvei mellom Solumveien og Svelvikveien.

Arbeidet går ut på å sørge for utskifting av dårlige vann- og avløpsledninger, separere kloakk- og overvann, samt skifte ut dårlige stikkledninger. Overflate reetableres.

Ospelia og Elgveien får full utskifting av vann- og avløpsanlegg, samt ny veioppbygging og veibelysning. Del av Oscar Kiærsvei skiftes ut vann- og avløpsanlegg, og fortau reetableres.

Anleggsstart: 05/2016
Anleggsslutt: 08/2017

Prosjektleder: (902 08 594)
Byggeleder: (468 38 877)