Brakerøya togstasjon får sykkelhotell.

Som et ledd i sykkelsatsningen i Drammen ønsker Drammen kommune å bedre sykkelparkeringen ved Brakerøya stasjon. Det vil bli et låsbart sykkelparkeringshus, samt tilrettelegging for flere utendørs sykkelparkeringer.

Arbeidet går ut på å sørge for en trygg og sikker sykkelparkering på stasjonen. Sykkelparkeringshuset skal ha plass til ca.40 sykler. For å komme inn må man ha avtale med Bane NOR (app). Det settes også opp utendørs sykkelstativ, samt økt belysning. Noen parkeringsplasser for bil må flyttes tilsvarend. 2 plasser må vike for hotellet.

  • Anleggstart: 06/2018
  • Anleggsslutt: 08/2018

Prosjektet er et samarbeid mellom

Prosjektleder:  (907 69 353)
Byggeleder: (918 47 159)