Ny bro skal bygges i Dalenveien.

Den eksisterende brua i Dalenveien, beliggende mellom hus nr.12 og nr.15, skal rives i 2018. En ny bro skal bygges, og er klar til bruk innen utgangen av året.

Anleggsstart: 05/2018.
Anleggsslutt: 12/2018.

Prosjektleder: (907 69 353)
Byggeleder: (918 47 159)