Drammen Busstasjon oppgraderes.

Arbeidene omfatter rehabilitering av dekke og omliggende fortau, samt flytting og fornying av eksisterende elementer. Det blir tilført noen glassvegger, nye møbler, beplantning og belysning. Det bygges også et nytt venterom på stasjonen.

Busstasjonen vil være i bruk under hele anleggsperioden.

Anleggsstart: 02/2017.
Anleggsslutt: 06/2017.

Prosjektleder:  (948 81 175)
Byggeleder:  (902 62 462)

Du kan ta en virtuell 3D tur her.