Som en del av prosjektet "Fjell 2020" bygges det en ny lekeplass, samt parkeringsarealer ved Lauritz Grønlandsvei.

Arbeidene omfatter bygging av to lekeområder med lekeapparater, gummidekke samt «pergola» og "brygge". På andre siden av L. Grønlandsvei etableres ny parkeringsplass med støttemur, gangvei og ny belysning.

Anleggsstart: 08/2017.
Anleggsslutt: 06/2018.

Prosjektleder: (907 69 353)
Byggeleder: (94 11 40 14)