Utearealene til Hallermoen skole skal rustes opp, og det skal gjøres anleggsarbeider i store deler av skolegården og tilliggende skogsareal.

Det etableres flere nye lekeapparater, nytt gummidekke, sykkelstativ og noen nye trær. Det skal også stables murer og etableres en hinderløype som går en god runde ute i nærliggende skogområder.

 

Anleggsarbeidet skal gjennomføres i skolens sommerferie, og være ferdig før skolestart.

Anleggsstart: 06/2017.
Anleggsslutt: 08/2017.

Prosjektleder: (94 88 11 75)
Byggeleder:   (909 90 031)