Kommunens vann- og avløpsnett skiftes ut i Helleveien.

Arbeidet går ut på å sørge for utskifting av dårlige vann- og avløpsledninger, separere kloakk- og overvann, samt skifte ut dårlige stikkledninger. Overflate reetableres.

  • Anleggsstart: 05/2018
  • Anleggsslutt: 12/2018

Prosjektleder: (902 08 594) 
Byggeleder: (94 11 40 14)