Kommunens vann- og avløpsnett skiftes ut i området Johan Sverdrups vei.

Arbeidet går ut på å sørge for utskifting av dårlige vann- og avløpsledninger, separere kloakk- og overvann, samt skifte ut dårlige stikkledninger. Overflate reetableres.

Anleggsstart: 05/2019
Anleggsslutt: 08/2019

Prosjektleder:  (907 69 353)
Byggeleder: (94 11 40 14)