Kommunens vann- og avløpsnett skiftes ut i området Jørgen Ringstads vei.

Arbeidet går ut på å sørge for utskifting av dårlige vann- og avløpsledninger, separere kloakk- og overvann, og skifte ut dårlige stikkledninger. Overflate reetableres.

Det blir gravearbeider i området under prosjekttiden.

Anleggsstart: 01/2019
Anleggsslutt: 06/2019 

Prosjektleder:  (907 69 353)