Kommunens vann- og avløpsnett skiftes ut i området Krinsilen og Kleivene.

Arbeidet går ut på å sørge for utskifting av dårlige vann- og avløpsledninger, separere kloakk- og overvann, samt skifte ut dårlige stikkledninger.

Overflatearbeider gjenstår, og ferdigstilles i løpet av sommeren 2018.

Anleggsstart: 09/2016.
Anleggsslutt: 06/2018

Prosjektleder: (907 69 353)
Byggeleder: (94 11 40 14)