Opprusting av Nedre Torggate og Amtmand Bloms gate.

Arbeidet går ut på å sørge for utskifting av dårlige vann- og avløpsledninger, separere kloakk- og overvann i Amtmand Bloms gate. Det blir ny overflate og belysning på hele strekket.

Grunnet utvidelse av prosjektet, blir også ferdigstillelse noe utsatt.

Anleggsstart: 04/2017
Anleggsslutt: 08/2018

Prosjektleder: (902 08 594)
Byggeleder:  (948 33 667)