Uteområdet til Øren skole oppgraderes til et lek- og nærmiljøanlegg.

Det skal etableres et større lekeområde på gummidekke med klatrestativer, trampoliner og karuseller. Nye terrengformer utarbeides med sandbassenger, huskestativer og hinderbane.

Parallelt med denne entreprisen vil det utføres arbeider med ny kunstgressbane.

Anleggsstart: 06/2017.
Anleggsslutt: 08/2017.

Prosjektleder: (94 88 11 75)
Byggeleder:   (909 90 031)