Drammen kommune skal bygge om eksisterende kunstgressbane på Øren, nært tilknyttet Øren skole, til både kunstgress og kunstisbane.

Den nye kunstgress- og kunstisbanen får spilleflate 60 x 100 for fotball og spilleflate 60 x 98 m for bandy. Det henges opp ballfangernett på 5m rundt hele banen, samt nye lysmaster.

Det vil samtidig utføres noe vann- og avløpsarbeider i Gamborgsvei.
Kun montering av kunstgress gjenstår til våren.

Anleggsstart: 06/2017
Anleggsslutt: 06/2018 

Prosjektleder: (904 02 647)
Byggeleder:  (902 62 462)