Renovering og etablering av overbygg på kommunens pumpestasjoner.

Arbeidet går ut på å opgradere dagens kloakk- pumpestasjoner.

Pumpestasjonene i Svingen, Kaspara Larsen, Fjell og Ørengata, vil alle få nytt overbygg. Pumpestasjonene i Elveparken vest, Kjøsterud og Hotvetalleen blir pusset opp.

Anleggsstart: 01/2017
Anleggsslutt: 10/2017

Prosjektleder: (902 08 594)
Byggeleder: Runar Langum (905 39 608)