Kommunens vann- og avløpsnett skiftes ut i området rundt Smithestrømsveien.

Arbeidet går ut på å sørge for utskifting av dårlige vann- og avløpsledninger, separere kloakk- og overvann, og skifte ut dårlige stikkledninger.

Overflatearbeider gjenstår, og ferdigstilles i løpet av sommeren 2018.

Anleggsstart: 08/2017.
Anleggsslutt: 06/2018

Prosjektleder: (907 69 353)
Byggeleder: (905 39 608)