Kommunens vann- og avløpsnett skiftes ut i området Bragerhagen, mellom Sagveien og Hofgaardsgate.

Arbeidet går ut på å sørge for utskifting av dårlige vann- og avløpsledninger, separere kloakk- og overvann, samt skifte ut dårlige stikkledninger. Overflate reetableres.

Anleggsstart: 09/2016
Anleggsslutt: 07/2017

Byggeleder: (908 08 146)