Strekk med reparering av avløpsledninger.

Arbeidet går ut på å sørge for reparering av dårlige avløpsledninger. Mesteparten av jobben utføres under bakken, med behov for noen få oppgravingspunkter. Berørt overflate reetableres.

Anleggsstart: 04/2018
Anleggsslutt: 12/2018

Prosjektleder: (907 69 353)
Byggeleder:  (468 38 877)