Et nytt Strømsø torg ble åpnet i 2012.

Nye Strømsø torg er et viktig ledd i den generelle satsingen på Drammen sentrum og byaksen.

Tilgjengelighet for alle er vektlagt under utformingen av det nye Strømsø torg. Kanter og terskler er derfor bevisst valgt bort for å bedre fremkommeligheten for personer med redusert funksjonsevne. Ledelys gjør det lettere for blinde og svaksynte å ta seg fram.

Torget er dekket av granitt i forskjellig farge og størrelser. Det er etablert nye benker, lysmaster, grøntområder og snøsmelteanlegg. Ved Bybrua er det bygget en ny trapp med sitteplasser og repos.

Området rundt Globusgården er utbedret, og det er laget nye bussholdeplasser foran Sparebanken Øst. Trafikken ledes bort fra Bybrua, utenom kollektivtrafikken.

I sentrum av torget er vannskulpturen, utformet av den britiske kunstneren William Pye. Kunstverket i speilglanset stål og vann er en gave fra aktører i byens næringsliv.