Kommunens vann- og avløpsnett skiftes ut i Tomineborgveien.

Arbeidet går ut på å sørge for utskifting av dårlige vann- og avløpsledninger, separere kloakk- og overvann, samt skifte ut dårlige stikkledninger. Overflate reetableres.

Anleggsstart: 11/2018.
Anleggsslutt: 06/2019.

Prosjektleder:  (907 69 353)
Byggeleder: Runar Langum (905 39 608)