Opprusting av nedre Bragernes Torg ferdig i 2018.

Bragernes Torg er nå omgjort til et funksjonelt og estetisk torg. Det er bedre tilrettelagt for kollektivreisende, syklister, gående og bevegelseshemmede.

Det er digitale skjermer for bussavganger, ventebenker med wifi og usb-uttak for mobillading. Nye sykkelstativ og bysykler, to leskur for buss og ett til drosje, samt ny belysning. Overflaten forenkler fremkommeligheten for alle. Det er også lagt tilrette for mc- og hc-parkering.

Prosjektet er utført ifm behov for et oppgradert kollektivknutepunkt i Drammen sentrum. Busstilbudet utvides, og taxi beholder sin plass i sentrum. Budsjett var på rett over 100 mill.kr.

Mer informasjon finnes på Brakar sine hjemmesider.