Ypsilon er gangbroen over Drammenselva.

Ypsilon er en prisbelønnet gangbru over Drammenselva, formet som en Y.

  • 2008 ECCs Award for Steel Bridges
  • 2008 Statens byggeskikkpris - hedrede prosjekter

Brua går over fra Union Brygge til Drammen Park. Utformingen er gjort med hensyn til alle brukergrupper, og det er lagt inn snøsmelteanlegg til vinterstid.

Brua er 135m lang, og mastene er fundamentert på 10m dyp.

Du kan se filmen her.

mer om utformingen
mer om konstruksjonen