Kommunens vann- og avløpsnett skiftes ut i området Verven, Spinnerigata og Iver Holters gate.

Arbeidet går ut på å sørge for utskifting av dårlige vann- og avløpsledninger, separere kloakk- og overvann, og skifte ut dårlige stikkledninger. Overflate reetableres.

Det blir gravearbeider i området under prosjekttiden.

Anleggsstart: /2019 
Anleggsslutt: /2020 

Prosjektleder:  (907 69 353)

Lars H