Parallelloppdrag for å utforske muligheter for utvikling og etterbruk av sykehusområdet i Drammen.

Drammen sykehus skal flytte til Brakerøya i 2024/2025. Eiendommene som i dag utgjør Drammen sykehus skal avhendes av Vestre Viken helseforetak. Dette vil bidra til finansieringen av nytt sykehus på Brakerøya. Drammen kommune og Vestre Viken HF har inngått en intensjonsavtale om gjennomføring av et parallelloppdrag som skal danne grunnlaget for en helhetlig utvikling av dette området.

Hva er et parallelloppdrag?

Et parallelloppdrag er en idéprosess der flere utvalgte konsulentteam arbeider parallelt med å belyse en problemstilling, gjerne med ulik innfallsvinkel. Parallelloppdrag kan også kalles for et mulighetsstudie. Hensikten med dette parallelloppdraget er å utforske et bredt spekter av muligheter for utvikling og etterbruk av sykehusområdet i Drammen. Studieområdet er vist på kart nedenfor.

Drammen kommune skal velge fire rådgiverteam som skal utforske innovative, fremtidsrettede, bærekraftige og samtidig realistiske ideer for utvikling av området. I starten av november utlyste kommunen en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rådgiverteamene. De fire teamene som skal delta i oppdraget vil være valgt i løpet av januar 2019.

Sentrale tema som skal studeres nærmere i parallelloppdraget er:

 • Byform, arkitektur og bylandskap
 • Nye funksjoner
 • Mobilitet
 • Energi og klima
 • Boliger, nærmiljø og sosial infrastruktur

Rådgiverteamene skal se på løsninger for disse temaene gjennom hver sin innfallsvinkel:

 • Bolig og mobilitet
 • Barn i by
 • Komplettere sentrum
 • Gjenbrukspotensial og materialbruk

Program

Parallelloppdraget skal gjennomføres i tidsperioden januar 2019 - juni 2019. I juni skal det lages en utstilling av resultatet fra parallelloppdraget, som vil bli stående gjennom sommeren og høsten.

Videre arbeid

Ideene fra parallelloppdraget skal følges opp i en reguleringsprosess. I forbindelse med oppstart av reguleringsprosessen, vil det høsten 2019 legges opp til en bred medvirkningsprosess med utgangspunkt i forslagene fra parallelloppdraget.

Lurer du på noe?

I forbindelse med oppstart av prosessen inviterer kommunen til åpen kontordag 23. og 24. januar 2019 på Drammen bibliotek, fra kl 1400-1900 begge dager. Her er vi tilgjengelige for å svare på spørsmål til parallelloppdraget og prosessen som skal gjennomføres utover våren.

Kontakt

 • Marit Engseth
 • E-post:
 • Mobil: 936 22 215

Dette er området