Hele Fjellområdet skal stedsutvikles.

Planene for utvikling av bydelen Fjell dreier seg blant annet om fysiske endringer. I Drammen sentrum har etablering av elvepromenadene lagt til rette for et yrende liv av mennesker som går tur, slapper av og trener. Det har skapt nye møteplasser, og det har gjort noe med menneskene som bruker uterommet.

Fjell fortjener også en slik ansiktsløftning. Arbeidene er godt i gang og flere tiltak er ferdigstilt.