Flere og bedre tjenester.

 Barn og unge på Fjell trenger gode og målrettede tiltak som kan gi dem mestringsfølelse, utfordringer, trygghet og arenaer for å kommunisere på norsk utenom klasserommet.

 Samarbeid mellom alle aktørene som leverer tjenester på Fjell, og vår evne til å nå foreldrene er nøkkelen for å lykkes. Skolene står derfor sentralt i prosjektet Fjell 2020, godt hjulpet av leverandører av kultur- og idrettsaktiviteter.

 Idretten har et godt samarbeid med Fjell skole for å drive fysisk aktivitet for barna rett etter skoletid. Barn og unge nyter godt av åpen hall to dager i uka i den nye Galterud hallen. Det jobbes for å etablere et robust idrettsmiljø på Fjell, der barn og unge kan ha et variert idrettstilbud å velge mellom.