Bystyret vedtok 25. september 2018 Kommunedelplan for Kulturminner og kulturmiljø.

Hovedprinsippet bak planen er å sikre en byutvikling på byhistoriens premisser, basert på at Drammen fortsatt skal kunne vokse og utvikle seg som en moderne by.

Veksten og utviklingen skal ivareta, ta hensyn til og bringe videre de verdier og ressurser som Drammens kulturarv representerer for byen og byens befolkning.

I planen er det derfor lagt vekt på å finne balansen mellom bevaring og utvikling, og foreslå tiltak som sikrer at utviklingen skjer med et bevisst forhold til de verdiene og historiene kulturminnene representerer.

Kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljø i Drammen kommune er en tematisk plan. Dette betyr at planen ikke inneholder bestemmelser og er derfor ikke juridisk bindende på samme måte som en arealplan.

Planens deler

Kommunedelplanen er oppbygd i tre deler:

  • Kulturminneforvaltningen
  • Kulturminner og kulturmiljøer i Drammen kommune
  • Mål, strategier, virkemidler og tiltak

Planen er både en kunnskapsbase og strategisk plan som inneholder handlingsplan og retningslinjer for behandling av saker der kulturminner og kulturmiljø berøres.

Om planforslaget

Prosess og medvirkning