Drammen har laget en plan for alle kulturminner og kulturmiljø i kommunen. Forslag til kulturminneplan ble behandlet i bystyret 25. september.

Kulturminneplanen skal være med på å sette premisser for Drammens byutvikling i tiden fremover. Et kjennetegn ved god byutvikling er evnen til å være i konstant utvikling samtidig som viktige spor av de ulike historiske lagene i byen er synlige, ivaretas og gir premisser for ny utvikling. Byutviklingen bidrar med andre ord til å forme Drammens identitet og sjel og vil være med på å fortelle Drammens historie for kommende generasjoner. Hva mener du er viktig for Drammens identitet?

Formålet med planen er å lage en helhetlig og kunnskapsbasert verktøykasse for å håndtere kommunens historiske kvaliteter og de ressursene som kulturminner og kulturmiljøer representerer for byen og dens innbyggere. Planen skal gi forutsigbarhet for eiere, utviklere og byens innbyggere. Planen skal også gjøre kunnskapen om kulturminnene og kulturmiljøene lettere tilgjengelig for alle. Planen skal omhandle alle typer kulturminner og kulturmiljø i Drammen kommune.

Planen skal ikke vurdere verdien av enkelte kulturminner og kulturmiljø i Drammen på nytt. Dagens kulturminneregistreringer vurderes som et godt faglig grunnlag for planarbeidet.

Ofte stilte spørsmål og svar om kulturminner

Planforslaget

Les sammendrag av planforslaget eller lese hele planen, med vedlegg

Høring og åpent møte

Forslaget til ny kulturminneplan er ute på høring, med frist 25. februar 2018.

Les om høringsfrist og åpent møte 12. februar

Presentasjonen som ble brukt på møtet 12. februar (pdf)

Planprogram

Planprogrammet beskriver hva som skal skje i planprosessen og hvilke utredninger som skal gjøres som en del av arbeidet med å lage planen. Bystyret fastsatte planprogrammet 28. mars 2017.

Se planprogrammet (pdf)

Referat fra medvirkningsmøter

Si hva du mener

Forslaget til ny kulturminneplan ligger ute på høring, med frist 25. februar.

Slik kan du melde tilbake dine synspunkter

14. juni var det åpent møte på Marienlyst skole. Over 70 møtte fram og ga innspill til planarbeidet.

Les mer om møtet og se presentasjonen som ble brukt.

Vi tar hele tiden imot innspill til planen og planarbeidet.

Uten vedlegg

Si din mening om planen via nettskjema

Med vedlegg

Si din mening via

Kunnskap

Vi har mye kunnskap om kulturminnene i Drammen kommune. Denne danner grunnlaget for utarbeidelsen av planen. Kulturminneplanen skal gjøre kunnskapen lettere tilgjengelig og sette den inn i en større sammenheng.

Har du spørsmål til planarbeidet?

Send dine spørsmål til  eller og merk de med "kulturminneplan".