Kulturplanen er sendt ut til høring. Det betyr at du kan sende oss tilbakemeldinger på planen - om hva du savner eller mener burde vært annerledes.

Du kan sende ditt høringssvar mellom 14. mars og 2. mai 2018.

Du kan levere svar på en av disse måtene:

  • E-post:  (Husk å merke e-posten med 18/2843: Kulturplan for Drammen 2018-2021)
  • Levere svar på papir i Kundesenteret i rådhuset eller sende til Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen

Utkast til kulturplan (pdf)