Medvirkning

Arbeidet med ny kulturplan i Drammen kommune er en politisk styrt prosess, men med stor grad av medvirkning. Kulturliv og ungdommer er invitert med, og innbyggerne i Drammen er spurt til råds gjennom innbyggerundersøkelse.

I tillegg har kommunen vært i løpende dialog med innbyggerne i Drammen via kulturplanens Facebook-side.

Fra 14. mars kan alle sende sine synspunkter på utkastet, som er ute på høring. Frist er 2. mai.

Tidsplan

14. mars

  • Høringsutkastet blir presentert på Drammensbiblioteket
  • Høringsdokumentet blir lagt ut på nett, og sendt ut til blant andre lokale kulturorganisasjoner og -aktører 

2. mai

  • Frist høringsinnspill

19. juni

  • Kulturplanen skal behandles i bystyret