Arbeidet med ny kulturplan for Drammen er i gang. Vi håper på stor deltakelse fra kulturlivet i medvirkningsprosessen.

Vil du bli med og forme premissene for kulturlivet i Drammen?

Vi håper du vil være med oss «og se inn i glasskula», og dele dine fremtidsvisjoner for kulturlivet i byen vår!

Drammens bystyrekomité for kultur, idrett og byliv innleder nå arbeidet med å utforme fremtidens kulturpolitikk. Arbeidet skal munne ut i en kulturplan, og kulturlivet inviteres til å være med i prosessen.

Høstens medvirkningsprosess er i gang

  • Kick off var på Fjell 1. september, og med rundt 80 mennesker i salen ble det et møte med mange innspill og god temperatur.
  • 1. september på Fjell bydelshus – Tema: Oppstartsmøte. I dette møtet får du mer informasjon om prosessen, mulighet til å stille spørsmål og møte kulturaktører fra andre kommuner som forteller om sine erfaringer fra tilsvarende prosesser.
  • 14. september på Union Scene – Tema: Presentasjonsmøte. Ulike aktører i kulturlivet presenterer sin virksomhet og hvilke temaer de er særskilt opptatt av.
  • 20. oktober – Tema: Borddialog mellom amatørkulturen og komitéen 
  • 24. november – Tema: Borddialog mellom det profesjonelle kulturlivet og komitéen 

Alle møtene er åpne, og gjennomføres i tidsrommet kl. 18.30 – 20.30 (bevertning fra kl. 18.00).

Sammen skal vi lage politikk med kulturlivet og ikke for kulturlivet. Vi er derfor avhengig av deres hjelp og deltakelse i prosessen. Målet er å gi bystyrekomitéen nyttig kunnskap, og deg som kulturaktør rikelig med mulighet til å påvirke og gi innspill til arbeidet.

Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte Ann Magritt Bekink (971 71 515) eller Vegard Hetty Andersen (997 77 560).

Vi publiserer fortløpende dokumenter fra medvirkningsprosessen: