Arbeidet med ny kulturplan for Drammen er i gang. Vi håper på stor deltakelse fra kulturlivet i medvirkningsprosessen.

Vil du bli med og forme premissene for kulturlivet i Drammen?

Vi håper du vil være med oss «og se inn i glasskula», og dele dine fremtidsvisjoner for kulturlivet i byen vår!

Vil du påvirke kulturlivet i Drammen fremover? Ta deg tid til å svare på en rask undersøkelse!

Vi vil vite hva som er kultur for deg. Hva liker du? Hva savner du? Hvordan kan Drammen bli en bedre kulturby? Klikk på lenken og svar!

Det er viktig at nettopp DU svarer – din mening er like viktig som alle andres!

Noen helger i september kan du bli stoppet på butikken eller kjøpesenteret og bedt om å svare på en kort undersøkelse om kultur. Vi trenger svaret ditt slik at en ny kulturplan kan peke Drammen i riktig retning. Eller gå inn på facebooksiden til Kulturplan Drammen og svar på undersøkelsen der.

Drammens bystyrekomité for kultur, idrett og byliv innleder nå arbeidet med å utforme fremtidens kulturpolitikk. Arbeidet skal munne ut i en kulturplan, og kulturlivet inviteres til å være med i prosessen.

Høsten 2016: medvirkningsprosessen er i gang

  • Kick off var på Fjell 1. september, og med rundt 80 mennesker i salen ble det et møte med mange innspill og god temperatur.
  • 1. september på Fjell bydelshus – Tema: Oppstartsmøte. I dette møtet får du mer informasjon om prosessen, mulighet til å stille spørsmål og møte kulturaktører fra andre kommuner som forteller om sine erfaringer fra tilsvarende prosesser.
  • 14. september på Union Scene – Tema: Presentasjonsmøte. Ulike aktører i kulturlivet presenterer sin virksomhet og hvilke temaer de er særskilt opptatt av.
  • 20. oktober – Tema: Borddialog mellom amatørkulturen og komitéen 
  • 24. november – Tema: Borddialog mellom det profesjonelle kulturlivet og komitéen 

Alle møtene er åpne, og gjennomføres i tidsrommet kl. 18.30 – 20.30 (bevertning fra kl. 18.00).

Sammen skal vi lage politikk med kulturlivet og ikke for kulturlivet. Vi er derfor avhengig av deres hjelp og deltakelse i prosessen. Målet er å gi bystyrekomitéen nyttig kunnskap, og deg som kulturaktør rikelig med mulighet til å påvirke og gi innspill til arbeidet.

Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte Ann Magritt Bekink (971 71 515) eller Vegard Hetty Andersen (997 77 560).

Vi publiserer fortløpende dokumenter fra medvirkningsprosessen: