Drammen videregående skole (B1) og Turnhallen (B2) ønsker på sikt å utvide sine arealer og tilbud for ungdommen.

I dag blir området benyttet som parkering (B1) for Drammen vgs, samt eksisterende bygg (B2) som skal rives.

Det er ikke bestemt arealfordeling, og flere løsninger vurderes.