I dette området er det vist et forslag til ishall, klubbhus, 7'er-fotballbane og fri(idretts)plass

Det er ikke bestemt arealfordeling, og flere løsninger vurderes.